Friday, May 8, 2009

LDP DI SEKOLAH KEBANGSAAN MENGKUANG UNTUK KAKITANGAN
Taklimat disampaikan oleh Pn Zaiton Yahaya ,Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mengkuang mengenai Fail Meja dan ini adalah sebagai sebahagian dari tugasan yang perlu di lakukan oleh semua guru sekolah.Semua guru sekolah terlibat, dan kehadiran semua guru adalah untuk mendapat ilmu dalam pengurusan fail meja.

Bengkel Penghasilan Fail Meja Bidang Kurikulum ini dilaksanakan sebagai satu persediaan dan gerakerja supaya semua guru mempunyai misi dan visi.Ianya dilaksananakan di Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Mengkuang Bukit Mertajam .Pulau Pinang.

No comments:

Post a Comment