Tuesday, May 5, 2009

KELAB KOMPUTER SEKOLAH KEBANGSAAN MENGKUANG DALAM AKHBAR SINAR HARIANKelab Komputer sekolah kebangsaan Mengkuang baru ditubuhkan pada tahun 2009.Kelab ini ditubuhkan kerana didapati hanya pada tahun ini semua komputer boleh di akses internet setelah pengambilalihan dan juga kerjasama semua guru-guru.Usaha ini dilakukan dengan bantuan teknikal dan juga sokongan dari juruteknik Sekolah Kebangsaan Mengkuang dan juga kakitangan yang lain.

No comments:

Post a Comment